Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Tajemnica lekarska a prawo bliskich pacjenta zarażonego wirusem HIV do wiedzy o możliwości zarażenia

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich w kolejnym wystąpieniu zwrócił się do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej podnosząc problematykę bezpieczeństwa zdrowotnego osób narażonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo zarażenia się wirusem HIV.

Zdaniem Rzecznika obowiązujące regulacje prawne odnoszące się do zagadnienia zachowania tajemnicy lekarskiej w stosunku do osób bliskich dla pacjenta zarażonego wirusem HIV lub chorego na AIDS, który nie poinformował lub nie zamierza poinformować osób mu bliskich o niebezpieczeństwie zarażenia się, są nieprecyzyjne. Nie wskazują m.in. sposobu dotarcia przez lekarza do osób, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że mogły zostać zarażone.

Ponadto ustawa o z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych nie przewiduje konsekwencji prawnych dla zarażonego pacjenta, który nie wywiąże się z obowiązku poinformowania przede wszystkim partnera seksualnego o potrzebie zgłoszenia się do lekarza.

W opinii Rzecznika nieprecyzyjny jest również zakres obowiązków lekarzy w zakresie informowania osób bliskich pacjentowi o istniejącym niebezpieczeństwie zarażenia się. Ponadto regulacje dotyczące informowania inspekcji sanitarnej o przypadkach chorób zakaźnych w tym HIV i AIDS wydają się niewystarczające.

Rzecznik zwrócił się do Prezesa NRL z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk