Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy można robić szkolenia na przewodnika górskiego w czasie pandemii? - pytanie na infolinię 800-676-676

Data:

Dzwonił Pan, który prowadzi szkolenia na przewodnika górskiego. Pytał czy może zorganizować takie szkolenie w czasie pandemii.

Stan prawny na dzień: 12.02.2021

Przepisy wprowadzające ograniczenia epidemiczne nie zawierają szczegółowej regulacji odnośnie prowadzenia działalności szkoleniowej. Organizacja szkolenia w formie fizycznego kontaktu z uczestnikami powinna być zatem interpretowana w świetle ogólnego zakazu zgromadzeń. Jak stanowią przepisy rozporządzenia, zakaz organizowania zgromadzeń nie dotyczy „spotkań lub zebrań służbowych lub zawodowych”. Z zakazu organizowania zgromadzeń wyłączone są niektóre rodzaje szkoleń, m.in. związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym; szkoleń dla funkcjonariuszy wskazanych służb publicznych (wojska, Straży Granicznej itd.)

Organizacja szkoleń powinna być zatem w obecnym stanie prawnym dopuszczalna, jeśli odbywa się w jeden z następujących sposobów:

  • Zdalnie
  • W ramach kategorii szkoleń dopuszczonych w przepisach rozporządzenia, np.: szkolenie z prowadzenia działań w terenie górskim dla Straży Granicznej
  • Jako „spotkanie służbowe lub zawodowe”. Określenie to nie zostało zdefiniowane w przepisach rozporządzenia, nie sposób zatem wskazać jednoznacznie, jakie rodzaje spotkań należy uznać za dozwolone. Wydaje się, że taki charakter miałoby przykładowo szkolenie prowadzone w celu pogłębiania kompetencji osób z tego samego grona zawodowego, np. zatrudnionych w tym samym miejscu.

Nawet jeśli organizację danego szkolenia uznamy za dozwoloną, konieczne jest przestrzeganie zasad reżimu epidemicznego, a także stałe monitorowanie przepisów na okoliczność ich zmiany – regulacja, na której podstawie sporządzono niniejszą opinię, ulegnie zmianie z dniem 29 lutego.

Zalecenia dot. organizacji szkoleń dozwolonych:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.).

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk