Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Szkoły Artystyczne jednak dla wszystkich! [art. 9 – Dostępność, art. 24 - Edukacja]

Data:

Rzecznika Praw Obywatelskich otrzymała odpowiedź prof. Małgorzaty Omilanowskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pismo z dn. 8 sierpnia 2014 r. w sprawie kształcenia i funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w szkołach artystycznych. [Newsletter nr 8/14]

W swoim piśmie Pani Minister poinformowała, że „resort kultury i dziedzictwa narodowego przywiązuje ogromną wagę do zapewnienia osobom niepełnosprawnym równych szans w korzystaniu z dóbr kultury i sztuki oraz oferty instytucji kultury, a także szkół i uczelni artystycznych.” Zapewniła także, że zarówno Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak i podległe instytucje, szkoły i placówki, w tym również Centrum Edukacji Artystycznej dokładają starań aby osobom z niepełnosprawnościami ułatwić dostęp do kształcenia i rozwoju oraz udziału w życiu społecznym. Szkoły artystyczne podległe MKiDN będą na wniosek rodziców realizowały wskazania zawarte w orzeczeniach o konieczności prowadzenia kształcenia specjalnego.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk