Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Szkoła bez dyskryminacji

Data:

„Równa Szkoła – Szkoła bez dyskryminacji" to tytuł konferencji, która 25 maja br. odbyła się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Wzięli w niej udział m.in. dyrektorzy szkół, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli i kuratoriów oświaty.

W pierwszej części spotkania zaprezentowano wyniki badań dotyczące równego traktowania oraz edukacji antydyskryminacyjnej w szkole. Zwrócono uwagę m.in. na mechanizmy wykluczenia dzieci z tzw. doświadczeniem migracyjnym. Uczestnicy konferencji wzięli również udział w warsztatach na temat dyskryminacji, które pozwoliły im spojrzeć na to zjawisko z perspektywy osób dyskryminowanych.

Konferencja została zorganizowana przez Biuro RPO, Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej i Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Projekt „Równa Szkoła – Szkoła bez dyskryminacji i przemocy” jest finansowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk