Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Szczepienia przeciw COVID i zamiana preparatów. Odpowiedź na pytanie na infolinię RPO

Data:
Tagi: Szczepienia

Czy można zmienić preparatu po przyjęciu pierwszej dawki na inny?

Obecnie nie ma takiej możliwości.

Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 jako metoda zapobiegania tej chorobie, zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz.U.2021.10 ze zm.). Natomiast kolejność szczepień została uregulowana w § 27 i 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 ze zm.).

O pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu szczepionek przeciwko Covid-19 zdecydowała Komisja Europejska po zasięgnięciu opinii Europejskiej Agencji Leków (EMA). Agencja wydała swoją opinię w oparciu o wyniki badań przedstawionych przez producentów danych szczepionek, które dokładnie określają szereg niezbędnych warunków, które muszą być spełnione, aby szczepionka była skuteczna i bezpieczna. Te warunki to miedzy innymi odstępy czasowe pomiędzy pierwszą a drugą dawką szczepionki (jeśli jest to szczepionka dwudawkowa), a także sposób transportu i przechowywania szczepionek czy sposób jej podania.

Warto dodać, że każda szczepionka jako produkt leczniczy, posiada swoją charakterystykę, w której zawarta jest informacja o najważniejszych cechach danego produktu, w szczególności takich jak: dane kliniczne, dawkowanie i sposób podawania, przeciwwskazania czy właściwości farmakologiczne. Charakterystyki produktów leczniczych dla poszczególnych szczepionek można znaleźć na stronie: http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19

Należy podkreślić, że każdą ze szczepionek należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Jednym z takich zaleceń jest zawarte w charakterystyce produktów leczniczych każdej dwudawkowej szczepionki, dopuszczonej do stosowania w UE, zalecenie o stosowaniu tego samego preparatu również przy drugiej dawce. Jako przykład można wskazać następujące zapisy:

  • „Osoby, które otrzymały pierwszą dawkę COVID-19 Vaccine Moderna powinny otrzymać drugą dawkę COVID-19 Vaccine Moderna, aby ukończyć cykl szczepienia.” (pkt 4.2. charakterystyka produktu leczniczego COVID-19 Vaccine Moderna),
  • „Osoby, które otrzymały pierwszą dawkę produktu leczniczego Comirnaty powinny otrzymać drugą dawkę produktu leczniczego Comirnaty, aby ukończyć cykl szczepienia.” (pkt 4.2. charakterystyka produktu leczniczego Comirnaty),
  • „Osoby, które otrzymały jako pierwszą dawkę produktu leczniczego Vaxzevria, powinny otrzymać szczepionkę Vaxzevria jako drugą dawkę, aby ukończyć cykl szczepienia.” (pkt 4.2. charakterystyka produktu leczniczego Vaxzevria).

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących szczepień, można również korzystać z bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Numer dla osób dzwoniących z Polski: 989. Dla osób telefonujących z zagranicy oraz dla abonentów operatorów nie obsługujących numerów specjalnych: (22) 62 62 989. Pytania można również przesłać na adres: szczepionki@nfz.gov.pl.

Stan prawny na dzień 26 maja 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk