Biuletyn Informacji Publicznej RPO

System nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT w BRPO

Data:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich obecnie uruchomiony jest jeden punkt TOTUPOINT zlokalizowany przy wejściu do budynku BRPO al. Solidarności 77 Warszawa.

Poniżej informacja przekazywana przez system TOTUPOINT:
Budynek Biura RPO oddalony jest od chodnika o kilka metrów. Na przestrzeni tej parkują samochody, jednak nie bezpośrednio przed drzwiami. Do przedsionka wejść można przez dowolne z dwóch automatycznie otwieranych na zewnątrz drzwi. Znacznik zamontowany został nieznacznie na prawo od lewych. Za drzwiami jest długi na ok. 4 metry przedsionek, którego podłoga jest wyłożona wykładziną. Pod prawą i pod lewą ścianą ustawione są krzesła dla osób oczekujących. Z przedsionka już dalej przechodzi się przez pojedyncze drzwi, zlokalizowane na środku przeciwległej ściany. Prowadzą one do holu wejściowego.
Wchodząc do holu w odległości 2-3 kroków od drzwi natrafia się na ścieżkę dotykową prowadzącą w trzech kierunkach. Prosto, ścieżka prowadzi do dwóch pomieszczeń obsługi interesantów, a w prawo do lady recepcji. Uwaga! Czasowo, przy samej ścieżce prowadzącej prosto ustawiona została maszyna do prześwietlania bagażu. Należy zatem ominąć ją po prawej stronie. W lewo, ścieżka ułatwi odnalezienie drogi do szatni, toalet, windy i klatki schodowej.
Idąc ścieżką w lewo, po ok. 10 metrach, trafia się na skrzyżowanie. W lewo w odległości ok. 2 metrów jest samoobsługowa szatnia, w prawo, drzwi przedsionka toalet. Idąc prosto natrafić można na dwa kolejne odejścia ścieżki w prawo. Są to kolejno odejście do windy i do klatki schodowej.
W przedsionku toalet należy przejść prosto ok. 3 metry i odnaleźć na lewej ścianie drzwi toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP