Biuletyn Informacji Publicznej RPO

System Analiz Orzecznictwa Sądowego

Data:

System Analiz Orzecznictwa Sądowego był głównym tematem spotkania, które odbyło się 17 listopada w Biurze RPO. Jego celem była wymiana informacji i doświadczeń nt. działania krajowego mechanizmu publikacji orzeczeń oraz przedstawienie propozycji współpracy, która umożliwi stworzenie systemu  zintegrowanego z już istniejącymi bazami orzecznictwa oraz aktów prawnych.


W spotkaniu wziął udział Stanisław Trociuk, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojciech Hajduk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz przedstawiciele m.in. Rządowego Centrum Legislacji, Trybunału Konstytucyjnego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz organizacji pozarządowych.
W trakcie dyskusji przedstawiono kluczowe wątpliwości i problemy związane z działaniem SAOS. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę stworzenia jednolitych zasad anonimizacji orzeczeń, a także wypracowania standardów zapewniających jak najszerszy dostęp do informacji prawnej z poszanowaniem prawa do prywatności. Podczas spotkania zaprezentowano również raport z badania potencjalnych użytkowników systemu.


System Analiz Orzecznictwa Sądowego powstaje w ramach Programu „Innowacje Społeczne” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest tworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP