Święta obywatelskości i patriotyzmu. Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
,
Tagi: kalendarium

Przed nami trzy majowe święta, które mają dla obywateli i naszej Ojczyzny szczególne znaczenie. To przede wszystkim okazja do refleksji nad naszą historią i tożsamością, jak również nad wieloma współczesnymi problemami. Każde ze Świąt ma inny rodowód i tradycję oraz odwołuje się do różnych zdarzeń z przeszłości. Wspólnie natomiast stanowią bogatą przestrzeń – nawet w warunkach ograniczeń związanych z pandemią – do manifestacji swoich społecznych i patriotycznych uczuć czy postulatów. Warto więc znaleźć odpowiednią możliwość i formę uczestnictwa w celebracji tych ważnych dla Polaków świątecznych dni.   

1 maja obchodzimy Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. W tym dniu warta podkreślić, jak ważna jest dla nas ochrona miejsc pracy, praw pracowniczych oraz wsparcie dla tych wszystkich osób, które choćby z powodu pandemii tracą dotychczasowe źródła dochodu. Zastanówmy się także nad wpływem nowych technologii na warunki wykonywania pracy zawodowej. Bo jest to przecież dzień godności pracowniczej, o którą należy się upominać w każdych warunkach, także jeśli naszym „pracodawcą” stają się wymagające i pozbawiające prawa do odpoczynku platformy elektroniczne. Praca to jedna z najważniejszych wartości Unii Europejskiej, do której przystąpiliśmy 17 lat temu - 1 maja 2004 roku. Przypomnijmy, że stało się to w wyniku narodowego referendum, co jest istotne w kontekście aktualnych dyskusji związanych z zagrożeniem naszego członkostwa.

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Jedno z najmłodszych świąt państwowych, ale jakże pełne emocji i ekspresji, wspaniała okazja do zademonstrowania naszego przywiązania do Ojczyzny i Rodaków oraz popularyzacji wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

3 maja obchodzimy święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja. O wadze tego jednego z przełomowych wydarzeń w naszej historii nie muszę nikogo przekonywać. Jestem dumny, że jako Rzecznik Praw Obywatelskich zostałem zaproszony w tym dniu do udziału w „Uroczystym Zgromadzeniu Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Posłów Republiki Litewskiej z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja”. Myślę, że będzie to godny sposób uczczenia tej ważnej dla naszych Narodów daty, jak również dzień manifestowania w całym kraju naszego przywiązania do Konstytucji, przypominania o jej roli i znaczeniu dla obywateli.

Korzystając z okazji, chciałem polecić na te majowe dni lekturę dwóch książek:

- „Nasze prawa” – publikacja wydana przez Biuro RPO, która pozwoli odświeżyć znajomość Konstytucji RP, jak również Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karty Praw Podstawowych UE;

- „Alfabet obywatelskiego myślenia Wiktora Osiatyńskiego” – książka wydana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka 29 kwietnia 2021 r., w czwartą rocznicę śmierci Pana Profesora. „Alfabet”, zredagowany przez dyr. Stanisława Ćwika z Biura RPO, stanowi niezwykle ciekawą opowieść o naszej tożsamości, prawach i wolnościach oraz o dokonujących się w Polsce i na świecie przemianach.

Życzę wszystkim obywatelom, także naszym Rodakom za granicą, aby te majowe dni mogły dać okazję każdemu do mądrych przemyśleń, dobrych emocji i chwil wytchnienia. Abyśmy – zachowując w najwyższym stopniu środki zdrowotnego bezpieczeństwa – mogli odnaleźć siebie nawzajem i wiele tych wartości, które nas łączą, a o których w ferworze codzienności i konfliktów często zapominamy.

Adam Bodnar

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-05-01 08:59:13
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-27 14:22:59
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk