Stworzenie kompleksowego systemu reagowania, na mocy prawa karnego, na przestępstwa z nienawiści.

Data:
Tagi: bip

Pełniona rola: Partner wdrażający

Data rozpoczęcia projektu: marzec 2017 r.

Przedmiot umowy: umowa w sprawie realizacji projektu „Stworzenie kompleksowego systemu reagowania, na mocy prawa karnego, na przestępstwa z nienawiści” JUST/2015/RRAC/AG/TRAI/9025

Kontrahent: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)

Wartość umowy: umowa określa zasady współpracy stron. Beneficjent projektu (OBWE) zawarł umowę główną z Komisją Europejską na kwotę 846.292,00 euro

Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące

 

Autor informacji: Maciej Bednarski
Data publikacji: 2017-03-23 17:13:29
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki