Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Studia podyplomowe „Polszczyzna w administracji i biznesie”

Data:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich objęła honorowym patronatem organizowane przez Instytut Języka Polskiego UW studia podyplomowe pod nazwą „Polszczyzna w administracji i biznesie”. Przeznaczone dla pracowników urzędów państwowych i samorządowych różnych szczebli oraz dla osób odpowiedzialnych za wizerunek firm, mają kształcić słuchaczy w zakresie normy języka oficjalnego oraz przekazywać im umiejętności niezbędne w komponowaniu tekstów urzędowych i w kontaktach z osobami z zewnątrz. Zajęcia prowadzone będą przez internet i rozpoczną się w lutym 2014 r.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP