Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Strona główna

Data:
Tagi: bip

Witamy na Stronie Głównej Biuletynu Informacji Publicznej
Rzecznika Praw Obywatelskich

Art. 208.
Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.

W tym miejscu opublikowane są informacje dotyczące Rzecznika Praw Obywatelskich, o których mowa w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Rzecznik składa przed Sejmem następujące ślubowanie:

"Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości.
Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy państwowej i służbowej."

Art. 4. Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z dnia 15 lipca 1987 r.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1648

Zapraszamy do odwiedzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszelkie uwagi i postulaty dotyczące zawartości prosimy kierować na adres Redakcji. 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki