Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Stanowisko Rady Społecznej przy RPO w sprawie sytuacji po decyzji TK ws aborcji

Data:

Rada Społeczna przy Rzeczniku Praw Obywatelskich wyraża uznanie i wspiera działania Rzecznika związane z ochroną wolności i praw osób uczestniczących w protestach wywołanych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie drastycznego ograniczenia możliwości terminacji ciąży w sytuacji, gdy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. Trybunał uznał ten przepis za niezgodny z Konstytucją.

Spontaniczne, masowe demonstracje – mające w pełni oczywiste uzasadnienie w treści orzeczenia Trybunału - spotkały się z nieproporcjonalną reakcją sil porządkowych (zatrzymania, wywożenie zatrzymanych poza miejscowości w których odbywały się demonstracje, utrudnianie kontaktu z najbliższymi oraz adwokatem, groźby wszczęcia postępowań karych, przyzwolenie na ataki i nie reagowanie na pobicia i agresję dokonane przez chuligańskie bojówki wobec uczestników demonstracji itd.). Nieproporcjonalna reakcją służb porządkowych jest powtórzeniem sytuacji z sierpnia br. w związku ze spontanicznymi demonstracjami w obronie osób LGBT. Wówczas Rzecznik Praw Obywatelskich wzorcowo wypełnił swoje zadanie ochrony osób prześladowanych przez organy ścigania.

Rzecznik Praw Obywatelskich z zaangażowaniem i stanowczością odpowiadającą wadze problemu reagował i reaguje na przypadki nadużywania uprawnień przez funkcjonariuszy policji, zarówno w trakcie demonstracji, jak i na posterunkach i komendach policji. Wyrażamy najwyższe uznanie i podziękowanie dla pracowników Biura, w szczególności pracowników Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, za skuteczną ochronę bezpieczeństwa i godności zatrzymanych osób.

Warszawa, 25.10. 2020

Podpisali:

 1. Halina Bortnowska ​
 2. Andrzej Rosner ​
 3. Mikołaj Pietrzak
 4. Wojciech Hermeliński
 5. Maria Ejchart-Dubois
 6. Adriana Porowska
 7. Paweł Łukasiak
 8. Ludwika Wujec
 9. Monika Sajkowska
 10. Janusz Czapiński
 11. Marek Michalak
 12. Draginja Nadazdin
 13. Mirosław Wyrzykowski
 14. Katarzyna Batko-Tołuć
 15. Marian Turski
 16. Urszula Jaworska
 17. Jacek Taylor

 

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski