Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Stanowisko Prokuratora Generalnego ws. przeszukań i kontroli

Data:

19 października 2015r. Prokurator Generalny przedstawił stanowisko dotyczące przepisów regulujących kontrolę osobistą oraz przeszukiwanie pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych. W tej sprawie RPO złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego 29 sierpnia 2014r.

 

Komentarz dr Marty Kolendowskiej-Matejczuk, Zastępcy Dyrektora Zespołu Prawa Karnego: Z satysfakcją należy odnotować stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie procedowanej przez Trybunał Konstytucyjny, który w znakomitej większości podzielił zarzuty Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące niezgodności z Konstytucją poszczególnych ustaw i rozporządzeń regulujących przeszukanie osób, dokonywanie kontroli osobistej, przeszukanie pojazdów i pomieszczeń przez funkcjonariuszy publicznych. Prokurator Generalny dostrzegł w zaskarżonych przez Rzecznika przepisach wady związane z niespełnieniem wymogu zupełnego i precyzyjnego określenia na poziomie ustawy wszystkich podstawowych elementów ograniczenia wolności osobistej, nietykalności osobistej oraz prywatności jednostki, co tworzy ryzyko arbitralności w działaniu władzy wykonawczej. Podzielił również zastrzeżenia Rzecznika związane z uregulowaniem w drodze rozporządzeń materii zastrzeżonej dla przepisów rangi ustawowej, podczas gdy ingeruje ona w konstytucyjnie chronione prawa obywatela oraz z brakiem zażalenia do sądu na czynności przeszukania dokonywane przez poszczególne służby.  Ponadto, zdaniem Prokuratora Generalnego, przepisy ustaw i rozporządzeń, zakwestionowane przez RPO, przez to, że wyposażają służby w uprawnienie do dokonywania przeszukania, bez jednoczesnego, precyzyjnie określonego sposobu tego przeszukania, wkraczają w konstytucyjnie chroniony mir domowy.

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2015-10-27 10:01:55
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:53:34
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP