Sprostowanie współprzewodniczącej Forum Konsumenckiego przy RPO dr Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej do raportu Fundacji Odpowiedzialnych Finansów

Data:

Klub Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym 21 lutego 2020 r. opublikował raport dotyczący konsekwencji prawnych, ekonomicznych i społecznych wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych.

W ww. raporcie zostały zamieszczone wypowiedzi współprzewodniczącej Forum Konsumenckiego przy RPO dr Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej, prezentowane podczas debaty, która odbyła się 23 stycznia 2020 r. w Warszawie z inicjatywy Europejskiego Kongresu Finansowego.

Przyjęta przez Autorów metodologia sporządzenia raportu sprawia, że opisana w nim dyskusja w czasie debaty nie odzwierciedla jej przebiegu, grupując wypowiedzi uczestników wedle wyodrębnionych przez Autorów tematów. Nadto, raport pomija część dyskusji, która odbyła się w czasie seminarium.

W związku z tym raport, mimo deklaracji dotyczących obiektywnego przedstawienia konsekwencji uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz prawnych wyroków sądów w sprawach „frankowych”, wprowadza w błąd, jeśli chodzi o stan prawny obowiązujący obecnie w Polsce.

Z przedstawionych względów, konieczne stało się opublikowanie sprostowania Współprzewodniczącej Forum Konsumenckiego przy RPO.

 

 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2020-03-05 11:48:38
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk