Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Autor informacji: Wydział Finansowy
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Publikacja sprawozdania finansowego
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP