Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawa weterynarza pomagającego bezdomnym zwierzętom - sąd uwzględnił argumenty RPO

Data:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu ogłosił wyroki w sprawach ze skarg Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzje Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu.
Sąd uwzględnił obie skargi Rzecznika i uchylił zaskarżone przez niego decyzje. Szczegółowe motywy rozstrzygnięć będą znane po sporządzeniu pisemnych uzasadnień wydanych wyroków.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-08-10 16:02:34
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2018-10-31 12:50:25
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk