Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawa podwójnej kary za uszkodzenie komuś samochodu

Data:

Pan X uszkodził komuś samochód a potem okazało się, że ma zapłacić odszkodowanie  dwukrotnie – dwóm różnym osobom. Zgłosił się z tym problemem do Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach.

Okazało się, że sąd rejonowy wydał wyrok na podstawie wniosku prokuratora bez przeprowadzenia rozprawy. Nie ustalił, kto jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem.  W efekcie orzekł, że rekompensatę za szkodę powinna otrzymać osoba, która nie była właścicielem pojazdu. Tymczasem ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie prawnemu właścicielowi samochodu i zażądał zwrotu tej kwoty od sprawcy szkody (roszczenie regresowe).

Ponieważ zdaniem Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach sąd rejonowy wydał rozstrzygnięcie z uchybieniem prawa, Rzecznik wniósł do Sądu Najwyższego kasację od wyroku sądu rejonowego.  Sąd Najwyższy uwzględnił stanowisko RPO – uchylił postanowienie sądu rejonowego i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk