Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z reprezentantami TK RFN oraz Senatu Republiki Czeskiej

Data:


Rzecznik Praw Obywatelskich spotkała się z reprezentantami Trybunału Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec oraz Komisji ds. Edukacji, Nauki, Kultury, Praw Człowieka i Petycji Senatu Republiki Czeskiej. W trakcie spotkania przedstawiła zmiany w systemie ochrony praw człowieka w Polsce w minionym 25-leciu, omówiła kompetencje Rzecznika w kontekście prawno-międzynarodowych zobowiązań na rzecz osób z niepełnosprawnością, mniejszości narodowych i więźniów. Poruszono również kwestie relacji Rzecznika z Parlamentem i administracją publiczną oraz mediacji i możliwości jej skutecznego stosowania.

 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP