Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych

Data:

W Biurze RPO odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych zorganizowane z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego w ramach projektu pn. „Szkoły ombudsmanów związkowych do spraw równego traktowania”.

Głównym celem projektu jest przeszkolenie przedstawicieli związków zawodowych (z różnych branż) z zakresu przepisów antydyskryminacyjnych w polskim prawie. Podczas szkolenia przekazano uczestnikom wiedzę, jak umiejętnie korzystać w praktyce z przepisów antydyskryminacyjnych, jak skutecznie wprowadzać rozwiązania równościowe w miejscu pracy, jak zapewnić pełne i równe uczestnictwo w życiu społecznym (głównie poprzez zatrudnienie) dla wszystkich grup wykluczonych.

Podczas spotkania omówiono również dalszą współpracę RPO z przedstawicielami związków zawodowych. Rzecznika Praw Obywatelskich reprezentowali: Lesław Nawacki – Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Mirosław Wróblewski – Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego oraz Rafał Gutowski – specjalista w Wydziale Prawa Antydyskryminacyjnego.

 

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk