Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z przedstawicielami Krajowego Centrum Praw Człowieka w Kazachstanie

Data:

W dniu 10 sierpnia 2018 w BRPO odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowego Centrum Praw Człowieka w Kazachstanie. W spotkaniu z ramienia Rzecznika Praw Obywatelskich wzięli udział – dr Hanna Machińska zastępczyni rzecznika praw obywatatelskich, Przemysław Kazimirski – p.o. dyrektora Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz pracownicy KMPT.

Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami w zakresie działalności krajowych mechanizmów prewencji w obu krajach. Goście, w których państwie funkcja krajowego mechanizmu prewencji oparta jest na modelu Ombudsman plus (Rzecznik Praw Obywatelskich + organizacje pozarządowe), chcieli zapoznać się z funkcjonowaniem polskiego mechanizmu prewencji, który funkcjonuje w modelu Ombudsman.

Uczestnicy wizytowali również Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce, w celu zapoznania się z funkcjonowaniem jednego z typów miejsc detencji objętych monitoringiem Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Spotkanie z delegacją z Kazachstanu wpisuje się w kontakty międzynarodowe polskiego mechanizmu prewencji, który cieszy się dobrą reputacją wśród innych mechanizmów działających w państwach, które ratyfikowały OPCAT. Podobne wizyty składały w przeszłości delegacje krajowych mechanizmów prewencji z Estonii, Macedonii oraz Republiki Kosova.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data:
Operator: Anna Kabulska