Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Prezesem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Data:

 

Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich spotkała się dr. Markiem Kiljańskim, Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Podczas spotkania przedstawił on problemy środowiska fizjoterapeutów związane z brakiem uregulowań dotyczących zawodu fizjoterapeuty. Takie uregulowania istnieją już w 27 państwach Unii Europejskiej. Zdaniem dr. Kiljańskiego obecny stan prawny nie zabezpiecza właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz utrudnia pacjentom wybór profesjonalnego fizjoterapeuty. Jest to związane z brakiem przepisów określających: warunki dopuszczenia do wykonywania zawodu, zasady związane z uzyskiwaniem określonego stopnia kwalifikacji, zasady i formy wykonywania zawodu, szkolenia specjalizacyjne, organizację samorządu zawodowego, a także odpowiedzialność zawodową za przekroczenie uprawnień.
 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP