Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej

Data:
Tagi: wydarzenie

 

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar spotkał się z prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzejem Zwarą. W spotkaniu wziął udział również Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA. Przedmiotem rozmów była współpraca między Adwokaturą Polską a Biurem RPO w sferze działalności na rzecz praw obywatela. Rzecznik przedstawił swoje stanowisko wobec projektowanych zmian ustawy o Policji. Poinformował również, że przystąpił do skargi konstytucyjnej ws. stawki minimalnej wynagrodzenia adwokata w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP