Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z praktykantami

Data:
Tagi: wydarzenie

Prof. Irena Lipowicz spotkała się z osobami odbywającymi praktyki w Biurze RPO. Rozmawiano m.in. o kwestii tożsamości narodowo-etnicznej, idei różnorodności kulturowej, a także o potrzebie budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Spotkania praktykantów z RPO organizowane są co miesiąc. Pozwalają ich uczestnikom na przedstawienie opinii i sugestii na temat działalności Biura, a także sytuacji młodych ludzi na rynku pracy.

Praktykanci mogą aplikować do wszystkich komórek organizacyjnych działających w Biurze RPO. Dzięki temu, w praktykach biorą udział nie tylko studenci prawa i administracji, ale również kierunków humanistycznych i społecznych. Praktyki odbywają się także w Biurach Terenowych RPO w Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku, co umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego nie tylko osobom z Warszawy i okolic.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk