Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Najwyższą Radą Sprawiedliwości Ukrainy

Data:

 

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się, zorganizowane we współpracy z Krajową Radą Sądownictwa, spotkanie z przedstawicielami Najwyższej Rady Sprawiedliwości Ukrainy.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk przedstawił gościom m.in. zakres działalności, tryb powoływania Rzecznika i strukturę organizacyjną Biura. Omówił przykłady spraw podejmowanych przez RPO, w tym te dotyczące działań kontrolnych wobec organów administracji publicznej. Odniósł się też do relacji z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Ponadto podczas rozmowy poruszono również kwestie niezawisłości sądownictwa i lustracji w Polsce.

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP