Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej

Data:

Prof. Irena Lipowicz spotkała się w Biurze RPO z Władysławem Kosiniak-Kamyszem, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Przedmiotem rozmów były m.in. planowane działania w zakresie polityki senioralnej oraz wobec osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie bezrobociu osób młodych i wsparcie dla rodzin wielodzietnych.

 

Zastanawiano się również nad możliwościami zorganizowania „Letnich szkół dla pracowników socjalnych”. Rzecznik przedstawiła też Ministrowi projekt sieci Domów Solidarności (w Jastrzębiu-Zdroju, Szczecinie i Gdańsku) i prosiła o wsparcie tej inicjatywy.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Biura RPO: Lesław Nawacki, dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Barbara Imiołczyk, dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami oraz Andrzej Stefański, Główny Koordynator ds. Projektów Regionalnych.

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP