Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej

Data:

 

W Biurze RPO prof. Irena Lipowicz z spotkała się z Minister Edukacji Narodowej Joanną Kluzik-Rostkowską. Rozmowa dotyczyła: edukacji dzieci z niepełnosprawnością, podnoszenia poziomu wiedzy uczniów o prawach człowieka i tematyce antydyskryminacyjnej, realizacji programów równościowych, likwidacji małych szkół, monitoringu wydatkowania środków z subwencji oświatowej.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP