Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Marszałek Sejmu

Data:

Wzmocnienie praw ofiar przestępstw było jednym z tematów spotkania prof. Ireny Lipowicz z Marszałek Sejmu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Rozmawiano m.in. o przygotowywanej w parlamencie nowelizacji ustawy o kompensacie państwowej, przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych. Rzecznik zwróciła uwagę na nieuregulowaną do tej pory kwestię reprywatyzacji. 

Wskazywała także, że potrzebne jest przyspieszenie prac legislacyjnych dotyczących zwiększenia ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP