Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Krajową Radą Sądownictwa

Data:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar spotkał się z Krajową Radą Sądownictwa. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa prof. dr hab. Roman Hauser, Wiceprzewodniczący KRS płk Piotr Raczkowski i Krzysztof Wojtaszek oraz inni członkowie Rady. Rozmawiano m.in. o możliwych obszarach wspólnych działań, realizacji prawa do sądu oraz niezależności władzy sądowniczej.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP