Spotkanie z Komisją Praw Człowieka przy NRA w Biurze RPO

Data:
Tagi: kalendarium

W Biurze RPO odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Dotyczyło ono przede wszystkim dalszej współpracy między RPO, a Komisją, której celem będzie zminimalizowanie negatywnych skutków dla obywatelek i obywateli orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2021 r. ws. pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika. Konieczny będzie także monitoring i aktywny udział w procesie legislacyjnym wynikającym z tego orzeczenia, w tym opiniowanie projektów legislacyjnych w tej sprawie.

W spotkaniu wzięli udział adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA, adw. Anna Mazurczak, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA, adw. Artur Pietryka, wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA Magdalena Kuruś, dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania oraz Michał Hara i Marcin Mrowicki z Zespołu Prawa Karnego.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2021-05-24 13:28:05
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data: 2021-05-24 15:25:45
Operator: Łukasz Starzewski