Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Koalicją na Rzecz Równych Szans

Data:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar uczestniczył w spotkaniu z Koalicją na Rzecz Równych Szans – porozumieniem ponad 60 organizacji pozarządowych działających w obszarze praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Podczas spotkania Rzecznik zapowiedział m.in. położenie większego nacisku na realizację badań społecznych i przystępowanie do postępowań sądowych oraz działania na rzecz promocji równego traktowania. RPO poinformował o planach poszerzenia działalności na poziomie województw i nawiązania współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Dyskutowano również na temat realizacji praw kobiet i osób LGBT.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP