Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Ambasadorami RPO

Data:
,
Tagi: wydarzenie

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie uczestników projektu Ambasador RPO. Biorą w nim udział wyróżniający się studenci prawa, którzy poprzez własne inicjatywy upowszechniają informacje na temat działalności Rzecznika. Po zapoznaniu się z treścią Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych uczestnicy spotkania wzięli udział m.in. w warsztatach dotyczących włączania społeczeństwa w monitorowanie wdrażania Konwencji. Dyskutowali również na temat postrzegania i wspierania osób z niepełnosprawnością.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP