Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie ws problemów z ustawą o zbiórkach publicznych

Data:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie prof. UW dr hab. Marek Zubika, Zastępcy RPO z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie przepisów dotyczących organizacji zbiórek publicznych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Fundacji Ewy Błaszczyk "A Kogo?”, UNICEF Polska, Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Czerwonego Krzyża, Forum Darczyńców, Fundacji Wioski Dziecięce SOS – 27 stycznia 2009 r.

Wystąpienie RPO do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trudności, jakie napotyka Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w trakcie organizowania zbiórek publicznych – 9 stycznia 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk