Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawicieli Krajowych Mechanizmów Prewencji Polski i Albanii.

Data:
Tagi: KMPT

24 maja 2013 r.

Zespół „Krajowy Mechanizm Prewencji”

NOTATKA SŁUŻBOWA

ze spotkania przedstawicieli polskiego i albańskiego Krajowego Mechanizmu Prewencji

 

W dniu 21 maja 2013 r. odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich spotkanie przedstawicieli Krajowych Mechanizmów Prewencji: Polski i Albanii. Podczas tego spotkania członkom zagranicznej delegacji przedstawiono informacje o uprawnieniach polskiego KMP, organizacji pracy Mechanizmu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz standardach, którymi się posługuje i metodologii wizytacji miejsc pozbawienia wolności. Pracownicy polskiego Mechanizmu przedstawili również swoje spostrzeżenia dotyczące takich placówek, jak policyjne miejsca zatrzymań (tzw. PdOZ), zakłady karne i areszty śledcze oraz domy pomocy społecznej.

Przedstawiciele albańskiego KMP również przedstawili informację o swojej działalności, wskazując na różnice, które głównie dotyczą organizacji ich pracy (m.in. zespół KMP Albanii liczy 5 osób i w zakresie swojego zainteresowania ma ok. 120 miejsc pozbawienia wolności, podczas gdy polski KMP zatrudnia 12 osób i do wizytacji ma ok. 1800 placówek). Przedstawiciele KMP z Albanii prosili również o prezentację przyrządów pomiarowych, którymi posługuje się polski Mechanizm i dopytywali o obszerność raportów wskazując, że sami starają się nie przekraczać 3 stron, ale bywa, że raport ma np. 10 stron. Przedstawiciele polskiego KMP przyznali, że ich raporty są bardzo rozbudowane i od jakiegoś czasu rozważane jest, w jaki sposób je skrócić.

Przedstawiciele KMP z Albanii dzielili się również z polskim KMP spostrzeżeniami ze  swoich wizytacji np. wskazali, iż w zakładach karnych w Albanii tzw. widzenia rodzinne (w przypominającym mieszkanie pomieszczeniu, bez obecności funkcjonariuszy służby więziennej) nie jest formą nagrody tak, jak w Polsce, ale prawem każdego osadzonego, przysługującym im raz w miesiącu. Pochwalili też sukcesy polskiego KMP (m.in. w sprawie umożliwienia widzeń w jednostkach penitencjarnych również w dni wolne od pracy) i  zapowiedzieli, że chcą się na nie powołać w swoich wystąpieniach generalnych.

Podczas tego spotkania omówiono również zaplanowaną na kolejny dzień wizytację Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego Warszawa-Służewiec w Grodzisku Mazowieckim z  udziałem delegacji z Albanii. Raport z wizytacji, który zostanie przygotowany przez polski KMP, w przypadku możliwości jego przetłumaczenia, przesłany zostanie również do KMP w  Albanii.

 

opr. Dorota Krzysztoń

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP