Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Spotkanie trzech kultur” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

24 stycznia 2019 r. w godzinach 16:00-18:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie przy ul. Mieszka I 7 odbędzie się wydarzenie szkolne „Spotkanie trzech kultur”. To akcja promująca tolerancję, wzajemne zrozumienie, budująca mosty międzykulturowe. „Spotkanie trzech kultur": chrześcijańskiej, muzułmańskiej, hinduskiej jest elementem pracy nad zrozumieniem i poszanowaniem praw człowieka. Poprzez takie wydarzenia szkoła promuje wśród dzieci i młodzieży szacunek i daje możliwość zrozumienia dla inności pod względem wyglądu, kultury i religii.

Do Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie uczęszczają dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców znajdującego się w Warszawie przy ul. Ks. Anny 24. Prowadzone są również klasy powitalne dla dzieci cudzoziemskich i powracających z zagranicy. Obecnie w szkole uczy się 105 dzieci cudzoziemskich głównie z Czeczenii, Ukrainy, Pakistanu, Indii.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk