Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO z posłem Dobromirem Sośnierzem

Data:

5 maja 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z posłem Dobromirem Sośnierzem.

Rozmowa dotyczyła problemów, jakie niektórzy rodzice mają z wykonywaniem swojego prawa do spotkań i aktywnego uczestnictwa w życiu ich dzieci znajdujących się pod władzą rodzicielską drugiego rodzica.

Dobromir Sośnierz przekazał rzecznikowi postulaty, które zgłaszają do niego obywatele w tej sprawie. Rzecznik przedstawił posłowi swoje stanowisko, wskazując m.in. na pismo, które wystosował do Ministra Sprawiedliwości 1 grudnia 2021 r. Pismo te zawiera w szczególności ustalenia międzynarodowych ciał eksperckich co do zasadności stosowania terminologii "alienacji rodzicielskiej" w debacie o kontaktach rodziców z dziećmi.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński