Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Rolą międzynarodowych organizacji jest pokazanie solidarności z tymi, którzy sprzeciwiają się zmianom niedemokratycznym” - spotkanie RPO z młodymi dyplomatami z Niemiec

Data:
Tagi: kalendarium
  • O roli instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz współczesnej sytuacji Polski na arenie międzynarodowej dr Adam Bodnar rozmawiał z 50 młodymi adeptami niemieckiej służby dyplomatycznej
  • Nadrzędnym celem ich podróży do Polski było nawiązanie bezpośrednich kontaktów z młodymi polskimi aplikantami służby dyplomatycznej, przybliżenie aktualnego stanu stosunków bilateralnych oraz wymiana poglądów związanych z procesem reformowania UE

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar spotkał się z młodymi niemieckimi dyplomatami, którzy ponownie odwiedzili BRPO.

- W waszym kraju nie ma instytucji Ombudsmana w takiej formie, ale macie za to rzecznika odpowiedzialnego za prawa żołnierzy, który jest całkiem dobrze wyposażony w kadry i uprawnienia. W Polsce nie mamy wydzielonego organu do tego typu spraw – to także rola RPO. Korzystając z tych uprawnień organizuję szereg działań, min. seminarium w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w służbach.

Opowiadając nieco o historii powstania urzędu, rzecznik przybliżył także rolę demokratycznych instytucji, które powstały w Polsce w latach 80.

- Biuro RPO nie tylko zbiera skargi, ale jest także pomostem między starym a nowym ustrojem – nie tylko słucha, ale także zabiera głos – interweniuje przed sądami. Ważne w tamtym czasie było też to, że Ombudsman ma dobre relacje z Trybunałem Konstytucyjnym – współpracował przy tworzeniu podwalin pod przemianę demokratyczną. Jeśli spojrzycie na ombudsmanów Czech, Słowacji, Serbii – to właśnie ta idea była dominująca przy kształtowaniu się tej instytucji.

W czasie spotkania poruszone zostały także problemy z którymi na co dzień spotykają się obywatele. Mowa była między innymi o wykluczeniu transportowym, bezdomności, czy budownictwie socjalnym.

Rzecznik opowiedział także o swoich relacjach z zewnętrznymi podmiotami międzynarodowymi, co szczególnie zainteresowało uczestników spotkania. Podkreślona została rola międzynarodowych organizacji w pozytywnym rozwiązaniu sporu o Sąd Najwyższy.

W ostatniej części spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. Wśród zasygnalizowanych kwestii znalazły się zarówno pytania o kwestie stricte związane ze strukturą urzędu, jak liczba skarg czy kwestie budżetowe, jak i pytania o rolę Kościoła w debacie publicznej, obecny wymiar współpracy z Trybunałem Konstytucyjnym, czy pytania o przyszłość urzędu.

 

 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk