Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO z ambasadorem Francji

Data:

2 grudnia 2021 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się Biurze RPO z ambasadorem Republiki Francji Frédériciem Billet.

Spotkanie, w którym uczestniczył również zastępca RPO Maciej Taborowski, miało charakter kurtuazyjny. Rzecznik poinformował ambasadora o kompetencjach i działalności swojego urzędu. Przedmiotem rozmów były również zagadnienia związane z prawami człowieka. 

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński