Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Bądźcie zainteresowani. Nie zakładajcie, że sprawy publiczne Was nie dotyczą. Spotkanie RPO w Międzynarodowych Szkołach Paderewski w Lublinie

Data:
Tagi: kalendarium

- Rzecznik praw obywatelskich to urzędnik, który ma stać na straży Konstytucji, praw i wolności obywateli w nich zapisanych. – mówił RPO Adam Bodnar na spotkaniu w szkole im Paderewskiego w Lublinie. - Rzecznik jest powoływany na pięcioletnią kadencję. Jego praca polega niejednokrotnie na wchodzeniu w spór z rządzącymi w imieniu obywateli. RPO reaguje na skargi od ludzi.

W spotkaniu uczestniczyło około stu licealistów. RPO mówił im, na czym polegają kompetencje instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich i jakie ma narzędzia pomocy obywatelom.

Potem – tak jak zawsze na takich spotkaniach – poprosił uczniów o zadawanie pytań na karteczkach (anonimowo).

Pytania od uczniów

Czy interweniujecie w sprawie obywateli innych państw w Polsce, np. w sprawie Korei? Czy angażujecie się w akcje Amnesty International? Jak reagujecie na niesprawiedliwe zachowania prokuratury? Co stało się ze sprawa „14 kobiet” brutalnie potraktowanych przez policję w czasie marszu niepodległości w 2017 r.

RPO: To znakomicie, że się w takie akcje, jakie robi AI angażujecie. One mają głęboki sens i są skuteczne.

Dobrze, że pamiętacie o sprawach, które się zdarzyły.

Mamy problem z prokuraturą, w wielu przypadkach nie stawia zarzutów, jest tak dlatego, że została podporządkowana władzy politycznej. A konsekwencją jest zachowanie policji

Jakie są zarobki RPO i jego Biura? Czy praca jest stresująca?

RPO: Zarobki RPO są regulowane ustawowo (na poziomie sędziego Sądu Najwyższego, z ograniczeniem innych działalności).

Praca jest oczywiście stresująca, ze względu na odpowiedzialność, wysoko postawioną poprzeczkę prawną, i konieczność bycia stale na bieżąco w debacie publicznej i w rozemocjonowanych mediach społecznościowych. Źródłem stresu jest też hejt.

Co Pana zaskoczyło na początku kadencji?

RPO: Atak na fundamenty państwa prawa i Konstytucję. I że to było takie łatwe.

Jak bronić Konstytucji będąc apolitycznym

RPO: W Polsce nazywa się politycznością angażowanie się w sprawy publiczne. A polityczne byłoby, gdybym popierał partie lub polityków. Rzecznik zaś broni niezależnych sądów dlatego, że są one konieczne dla obrony praw obywatelskich. Nie ma to związku z partiami politycznymi.

Dziś polityczne staje się wszystko – dziki, lekarze rezydenci, Puszcza Białowieska. Ale nie można wszystkiego sprowadzać do „sporu plemiennego” między partiami.

Skąd więźniowie mają pieniądze? Czy za niesprawiedliwe skazanie są odszkodowania?

RPO: Więźniowie mają pieniądze, bo pracują. Praca jest bardzo ważnym narzędziem resocjalizacyjnym, a to, że udało się ją upowszechnić, jest zasługą obecnego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego.

Są przypadki wysokich odszkodowań w sprawach o niesłuszne pozbawienie wolości. Przykładem jest sprawa Tomasza Komendy. Ale generalnie – wszyscy mamy prawo do odszkodowania w takiej sytuacji.

Aborcja. Czy jej zakaz łamie prawa człowieka?

RPO: Rzecznik nie wchodzi w dyskusję o to, czy zmienić obowiązującą ustawę antyaborcyjną. Natomiast interweniuje, gdy obowiązująca ustawa nie jest przestrzegana.

O szkołach Paderewskiego w Lublinie

Międzynarodowe Szkoły Paderewski to: prywatna szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum.  Szkoła jest autoryzowana w programie dyplomowym Matury Międzynarodowej IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme), który realizuje od 1999 roku.

Realizuje także projekty międzynarodowe Erasmus+, międzynarodowe wymiany uczniowskie (stała współpraca ze szkołą z Niemiec) oraz długoterminowy program wymiany Rotary International.

Chlubi się tym, że nauczyciele nieustannie rozwijają i doskonalilą swój warsztat oraz metody pracy. Uczy przy wykorzystaniu mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Misja szkół Paderewski

  • Uczymy skutecznie, zwłaszcza krytycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, wykorzystując  w tym celu osiągnięcia współczesnej myśli pedagogicznej i innowacyjnych technologii.
  • Jesteśmy szkołą międzynarodową – uczymy otwartości na inne kultury, ich rozumienia oraz tolerancji  dla inności.
  • Krzewimy wśród uczniów wartości obywatelskie, kształcąc wśród nich odpowiedzialność za własne  otoczenie, promując demokratyczne wartości i społeczną wrażliwość.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk