Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO spotkał się z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej

Data:

Rzecznik praw obywatelskich dr hab. Marcin Wiącek prof. UW spotkał się 19 listopada 2021 r. z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr hab. n. med. Andrzejem Matyją. Przedmiotem rozmów były problemy związane z ochroną zdrowia obywateli w okresie pandemii koronawirusa Covid 19. Podkreślono pilną potrzebę zwiększenia zakresu szczepień, jak również podejmowania innych działań organizacyjnych i prawnych mających na celu zmniejszenia skali zagrożeń. Inne wątki rozmowy dotyczyły problemu uregulowania odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarzy, w tym ustawy o biegłych sądowych. Omówiono też szereg konkretnych spraw, z którymi Naczelna Rada Lekarska zwracała się w ostatnim czasie do RPO. Zdaniem obu rozmówców, potrzebne jest szybkie wsparcie ze strony państwa dla systemu służby zdrowia, tak aby konstytucyjne prawo obywateli do opieki zdrowotnej mogło być skuteczniej realizowane.         

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski