Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie konsultacyjne dot. strategii działania w starzejącym się społeczeństwie

Data:
,
Tagi: kalendarium

W Biurze RPO odbyło się spotkanie z sekretarzami gmin województwa mazowieckiego, podczas którego prof. Barbara Szatur-Jaworska zaprezentowała publikację „Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje”. Było to pierwsze z planowanego cyklu spotkań konsultacyjnych poświęconych tej monografii.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk