Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie Adama Bodnara w Iławie

Data:
Tagi: wydarzenie

W Iławie do Centrum Organizacji Pozarządowych na spotkanie z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem 20 osób zajmujących się głównie prawami osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (SUO)

Zaczęliśmy od problemów rodziców dzieci autystycznych. W stowarzyszeniu rodziców działa w Iławie 20 osób, ale problem jest dużo szerszy. Opieka i rehabilitacja nad dziećmi jest kosztowna, terapeuci niedostępni.  Wielu rodziców decyduje się na terapię w innych ośrodkach, bo w Iławie to zbyt trudne

Poważnym problemem jest to, że w Iławie nie działają specjalistyczne usługi opiekuńcze. Tymczasem zdaniem rodziców to bardzo ułatwiłoby prowadzenie terapii dzieci autystycznych. Samorządy dostają publiczne fundusze na takie zadania, ale gdy rodzice składają w Iławie wnioski o usługi opiekuńcze, to są one odrzucane. Prawdopodobnie dlatego, że urzędnicy nie mają odpowiedniej wiedzy, a poza tym nie rozumieją problemu rodzin dzieci autystycznych.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością

Jak zatrudniać osoby, które przeszły trening w zakładach warsztatów terapii zajęciowej? W Iławie opieką organizacji pozarządowej objęte są dzieci "w wieku od lat 3 do 24". Problem z tym, co dalej.
Bardzo trudno np. o zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tak się dzieje, bo to za mała miejscowość. Tu łatwo buduje się bariery, a trudno je przekracza.

Adam Bodnar opowiadał o sukcesach spółdzielni socjalnej Jaskółeczka w Radomiu. W Iławie ludzie wiedzą, że "można i da się", ale naprawdę potrzebne jest wsparcie samorządów. Inaczej spółdzielnia socjalna osób z niepełnosprawnością umysłową nie powstanie.

Samorządy obawiają się stosowania klauzul społecznych, zasłaniają się też koniecznością bezwzględnego przestrzegania procedur konkursowych nawet przy zatrudnianiu do najprostszych prac ("przejrzystość działania władzy staje się barierą"...).

Po raz kolejny pojawił się problem z dofinansowaniem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami przez PFRON. W takich sprawach - jeśli są dokumenty i historia "niezałatwiania" sprawy, RPO może interweniować.

Dostęp do leczenia

W Iławie bardzo trudny jest dostęp do onkologa. Lekarz, który pełni  tu dyżury, nie ma umowy z NFZ, więc wszystkie jego skierowania są pełnopłatne. Jest to traktowane jako głęboka niesprawiedliwość, z którą nie bardzo wiadomo, jak sobie radzić.

Adam Bodnar gorąco rekomendował, by zgłaszać takie przypadki Rzecznikowi Praw Pacjenta.

Mieszkania socjalne w kontenerach

Umieszczanie eksmitowanych rodzin z dziećmi w takich miejscach to zdaniem obecnych okrutne stygmatyzowanie. Jednak w radzie miasta przeważa opinia, że to dobre rozwiązanie.  W Iławie czeka się na mieszkanie socjalne około roku, kontenery mają zastąpić budownictwo socjalne. 

RPO może zanalizować opisany problem prawny. Rekomenduje też gorąco korzystanie z ustawy o petycjach i złożenie petycji, np. w sprawie konieczności stworzenia zasad przyznawania lokali socjalnych i kierowania do kontenerów. 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk