Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkania regionalne Adama Bodnara w województwie lubelskim

Data:
,
Dr Adam Bodnar zaprasza organizacje społeczne na spotkania konsultacyjne w województwie lubelskim w dniach 13 – 16 września 2016 r.
 
Na spotkaniu, w bezpośredniej rozmowie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, będzie możliwość poruszenia najważniejszych problemów dotyczących praw człowieka, tematów istotnych dla sektora pozarządowego, społeczeństwa obywatelskiego oraz mieszkańców regionu.
 
Wspólnie podejmiemy próbę znalezienia rozwiązań zgłoszonych spraw.
 
Konsultacje będą odbywały się według kolejności w: Puławach, Opolu Lubelskim, Kraśniku, Zamościu, Chełmie i Lublinie. 
 

Szczegółowy program konsultacji Rzecznika Praw Obywatelskich:

 
  • 13 września 2016 r.
Puławy Sala nr 131 w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4
17.30 – 19.30 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o prawach obywatela w praktyce – ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych.
 
  • 14 września 2016 r.
 
Opole Lubelskie Sala Taneczna w Opolskim Centrum Kultury, ul. Lubelska 30
9.30 – 11.30 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o prawach obywatela w praktyce – ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych.
 
Kraśnik Sala konferencyjna przy Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7
14.00 – 16.00 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o prawach obywatela w praktyce – ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych.
 
  • 15 września 2016 r.
 
Zamość Sala konferencyjna w Starostwie Powiatowym w Zamościu, ul. Przemysłowa 4
9.00 – 11.00 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o prawach obywatela w praktyce – ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych.
 
Chełm Sala nr 206 (II piętro) w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti, ul. Partyzantów 40
16.30 – 18.30 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o prawach obywatela w praktyce – ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych.
 
  • 16 września 2016 r.
Lublin Sala Czarna w Galerii Labirynt, ul. Ks. J. Popiełuszki 5
12.00 – 14.00 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o prawach obywatela w praktyce – ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych.
 

Debata konstytucyjna Prawo do wolności sumienia i religii w świetle art. 53 Konstytucji RP*.

16.30 – 18.30, Lublin Sala Czarna w Galerii Labirynt, ul. Ks. J. Popiełuszki 5
 
Zaproszenie do udziału w debacie kierujemy do osób, które są zainteresowane tematem, chcą pogłębić swoją wiedzę, poznać inny punkt widzenia, poszerzyć horyzonty.
 
Wstęp wolny dla każdego.
Debatę poprowadzi dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.
 
*Art. 53 Konstytucji RP:
1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.
3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.
5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.
6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.
7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.
 

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-07-12 14:40:15
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk