Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Co robi Rzecznik i na czym polega ochrona praw człowieka - warsztaty edukacyjne dla uczniów i studentów w Biurze RPO

Data:
Tagi: wydarzenie

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej odbyły się kolejne warsztaty edukacyjne dla młodzieży z XLIV Liceum im. Dobiszewskiego w Warszawie.

Warsztaty dotyczyły przede wszystkim zagadnień związanych z ochroną praw człowieka, które zawiera m.in. Konstytucja RP. Młodzież omawiała przykłady spraw dotyczączych naruszenia praw człowieka i zasady równego traktowania; wypracowywała w dyskusji swoje stanowiska i opinie, starając się w odpowiednio rzeczowy sposób bronić swoich racji.

W tym samym dniu odbyło się też spotkanie ze studentami – członkami Koła Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Prawnej.

Podczas spotkania omówiono m.in. zakres kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich i najważniejsze sprawy, jakie RPO podejmował w ostatnim okresie. Spotkanie prowadził Mirosław Wróblewski – dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w BRPO.

Organizatorem spotkań było Centrum Projektów Społecznych w Biurze RPO.

 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP