Biuletyn Informacji Publicznej RPO

SN ws łącznego okresu odroczenia

Data:

Sąd Najwyższy wydał uchwałę w odpowiedzi na pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczące wykładni art. 151§ 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy w związku z rozbieżnością co do kwestii: czy do łącznego okresu odroczenia stwarzającego dla skazanego możliwość ubiegania się o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, zalicza się okres pomiędzy datą zakończenia wcześniej udzielonego odroczenia, a datą kolejnego orzeczenia o odroczeniu, jeśli wniosek o kolejne odroczenie został złożony przed upływem terminu oznaczonego w postępowaniu po odroczeniu – 25 lutego 2009 r.

Uchwała Sądu Najwyższego w odpowiedzi na pytanie prawne RPO – 25 lutego 2009 r.

Wniosek RPO do Sądu Najwyższego o wydanie uchwały dotyczącej wykładni art. 151§ 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy w związku z rozbieżnością co do kwestii: czy do łącznego okresu odroczenia stwarzającego dla skazanego możliwość ubiegania się o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, zalicza się okres pomiędzy datą zakończenia wcześniej udzielonego odroczenia, a datą kolejnego orzeczenia o odroczeniu, jeśli wniosek o kolejne odroczenie został złożony przed upływem terminu oznaczonego w postępowaniu po odroczeniu – 17 listopada 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk