Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Skarga ws. kodeksu wyborczego

Data:
Tagi: wydarzenie

17 sierpnia br. do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca kodeksu wyborczego. Złożył ją osobiście Paweł Kukiz na ręce Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka. Muzykowi towarzyszyła przed Biurem RPO liczna grupa zwolenników jego ruchu z całej Polski. W piśmie do RPO Paweł Kukiz zwrócił uwagę na przepisy ograniczające bierne prawo wyborcze poprzez wskazanie maksymalnej liczby osób, które mogą zostać wpisane na listy wyborcze. Takie rozwiązanie uważa on za niezgodne z ustawą zasadniczą i domaga się złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. 

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk