Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Samodzielni, nie samotni – jak wspierać seniorów w miejscu zamieszkania

Data:
To, jak długo będziemy mogli samodzielnie żyć i w miarę sprawnie żyć w sowim domu mimo upływu lat, zależy w dużym stopniu od działań wspólnoty lokalnej i całego państwa.

Eksperci współpracujący z Rzecznikiem Praw Obywatelskich stworzyli kompleksowy model wspólnego działań, który czyni pomoc i wsparcie dla seniorów bardziej efektywnym i podmiotowym.

Jego istotą jest to, że skupiać należy się nie tylko na aktywności kulturalnej czy opiece zdrowotnej – ale na wszystkich aspektach życia człowieka.

Chcemy wspólnie stworzyć mapę projektów do naśladowania – tak by tworzenie warunków dla seniorów przychodziło nam łatwiej,

Elementy prawdziwej i skutecznej polityki senioralnej na poziomie lokalnym

Aktywne formy spędzania czasu przez seniorów

Bezpieczeństwo ekonomiczne seniorów

Bezpieczeństwo seniorów w miejscu zamieszkania

Edukacja seniorów

Opieka nad osobami starszymi

Warunki mieszkaniowe osób starszych

Zdrowie seniorów

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk