Seminarium pt.: „Edukacja Finansowa dla każdego” pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej realizuje projekt edukacyjny, którego celem jest przede wszystkim uświadomienie wagi edukacji finansowej jako podstawowej kompetencji obywatela. Jednym ze strategicznych działań jest m.in. zwiększenie liczby programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym szczególnie dla dorosłych z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomicznym, czy osób o niskich dochodach. W spotkaniu weźmie udział Pani Jolanta Florek z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2016-11-29 13:04:40
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk