Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium pt. „Małoletni cudzoziemcy w polskim systemie oświaty" (17.02.)

Data:

 

17 lutego w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie odbędzie się seminarium pt. „Małoletni cudzoziemcy w polskim systemie oświaty – prawo i praktyka”. Spotkanie będzie okazją do prezentacji raportu Rzecznika Praw Obywatelskich poświęconego realizacji prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji, w którym przedstawione zostały wyniki badań prowadzonych przez pracowników Biura RPO w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców w latach 2011 – 2013.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP