Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium „Jej portret – od emancypacji do czasów współczesnych – ujęcie historyczne i współczesne” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

4 marca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ulicy Bojarskiego 3 odbędzie się spotkanie w formie seminarium „Jej portret - od emancypacji do czasów współczesnych - ujęcie historyczne i współczesne”. Temat przewodni wydarzenia stanowić będą prawa kobiet, a dokładniej zagadnienia oscylujące wokół aspektów przemocy wobec kobiet, praw wyborczych kobiet oraz prawa kobiet podczas porodu.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Prawa Międzynarodowego Publicznego i Ochrony Praw Człowieka UMK.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk