Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium: Głosowanie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami (05.03.13)

Data:

5 marca w godz.12:00 – 14:30 w Biurze RPO przy ul. Długiej 26 odbędzie się seminarium eksperckie na temat głosowania osób starszych i osób z niepełnosprawnościami połączone z prezentacją wydanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. raportu „Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami”.

 

Raport zawiera wyniki rozbudowanych badań socjologicznych, analizę przepisów prawa polskiego i międzynarodowego oraz wnioski i rekomendacje obejmujące pożądane zmiany legislacyjne i kwestie organizacyjne. Raport zaprezentują jego autorzy – dr Jarosław Zbieranek, ekspert Centrum Studiów Wyborczych UMK oraz Anna Błaszczak z Biura RPO. W dyskusji ekspertów głos zabiorą: Minister Kazimierz W. Czaplicki, Szef Krajowego Biura Wyborczego,  prof. Andrzej Sokala, Szef Centrum Studiów Wyborczych i prorektor UMK oraz Witold Gintowt-Dziewiałtowski, Senator RP.

 

Seminarium będzie tłumaczone na język migowy.

Załączniki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP